Servis

 
Nabízíme opravy a servis osobních a dodávkových vozidel všech značek
 
 
 
Bloková výjimka § 3 odst.1 zákona c.143/2001 Sb.
 
Rádi bychom vás informovali o faktech této výjimky týkající se servisu motorových vozidel,která je v platnosti od 1.11.2004. Zde jsou skutečnosti a jejich význam pro nezávislý autoservis.
 
Může nezávislý autoservis opravovat vozy v záruce a může při tom použít náhradní díly od jiného dodavatele než je výrobce vozidla?
 
Výrobce vozidla může podmínit platnost záruky tím,že nedojde k zásahu do vozidla neodborně provedenou opravou nebo údržbou. Nesmí však podmiňovat platnost záruky tím,že veškeré opravy a údržba v záruce budou prováděny jen v autorizovaných opravnách,protože by tím podstatně omezoval soutěž na trhu oprav automobilů.Řádně provedená oprava nebo údržba v neautorizovaném servisu,proto nemůže mít vliv na platnost záruky výrobce.
 
Výrobce vozidla může vyžadovat použití originálních náhradních dílů pro záruční opravy (reklamace),ne však pro opravy a údržbu vozidla v průběhu záruční doby,které platí majitel vozidla.Při takové opravě,údržbě lze proto použít i jiný než výrobcem dodaný náhradní díl,aniž by tím byla dotčena platnost záruky (s výjimkou případu,kdy by byla následná vada způsobená vadou takového dílu).
Ceník prací